Kirjoituksia


Matti Höyssän kirjoituksessa (AL 28.2.) nostettiin esiin kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin liittyvä ongelma. Asukkaita ei ole kuultu eikä tiedotettu keskuspuhdistamon suunnitelmista. Menettelytapa on valitettavan yleinen. Monissa tapauksissa vastakkainasettelu voitaisiin välttää neuvottelemalla ja avoimella tiedottamisella. Vuorovaikutuksessa asioihin voisi löytyä toimivampia ratkaisuja. Mikäli osalliset olisi otettu mukaan aitoon vuorovaikutukseen, Rantaväylän tunnelin jälkeenpäin paljastuneet ongelmat […]

Vuorovaikutus ei toimi isoissa hankkeissa: Kirjoitukseni Aamulehdessä 4.3.2011


Toimiiko terveydenhoitojärjestelmämme potilaiden ehdoilla, vai jyrääkö se kansalaiset toimintaansa sopiviksi? Aluesairaaloiden alasajo ja hoitotyön keskittäminen jatkuvat Pirkanmaalla. Konsultti esittää Kaivannon psykiatrisen sairaalan sulkemista. Aiemmin on jo suljettu Keijärven psykiatrinen sairaala. Kehitysvammaisten hoito siirretään Yliseltä Pitkäniemeen ja kuntiin. Kaivannon sairaala on tehnyt taloudellista tulosta, hoito ei ole ollut kallista. Sulkusuunnitelmien perusteluna […]

Psykiatrinen hoito siirtyy ajassa taaksepäin. Kirjoitukseni Aamulehdessä 2.3.2011.


Aamulehden mielipidekirjoituksissa on esitetty, että myös rautatielinjaus on otettava tutkittavaksi Tampereen ratikan väylävaihtoehdoksi. Kaupunginvaltuuston käsitellessä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä 24.11.2010 toin esiin ratikan tilantarpeen rautatieväylän kohdalla. Keskustan liikenneosayleiskaavassa ja TASE 2025 -kehittämisohjelmassa ratikka on sijoitettu rautatien väylään. Linjaus on sama, mihin Aamulehden lukijat päätyivät. Hämeenpuistosta Sepänkadun sillalle rautatie kulkee Paasikiventien vieressä, ja […]

Rautatieväylä pitää tutkia ratikkalinjana. Kirjoitukseni Aamulehdessä 24.2.2011.Arvoisa puheenjohtaja! Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2011-2012 sisältää hyviä asioita. Tavoitteena on tukea Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaisuutta, yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kestävän kasvun periaatteiden toteutumista. Haja-asutusta on tarkoitus maaseudulla vähentää. Haja-asutuksen ohjauksen yhteydessä täytyy kuitenkin muistaa, etteivät kaikki halua asua kaupungissa. Myös maaseudulla on voitava elää. […]

Puheeni kaupunginvaltuustossa Tampereen ja valtion välisestä aiesopimuksesta 10.1.2011


Arvoisa puheenjohtaja! Viime vaaleissa äänestäjät tiedustelivat ehdokkailta heidän asennettaan tunnelin rakentamiseen. Vastaukseni oli silloin ”ei tunnelille”. Vastaukseni on edelleen sama. Ensi vuoden budjetissa ei ole ylimääräistä rahaa mihinkään tarkoitukseen. Budjetti rahoitetaan lainarahalla, elättäen toiveita paremmista ajoista tulevaisuudessa. Talous näyttää elpymisen merkkejä, mutta toistakin talouden notkahdusta pidetään mahdollisena. Puhutaan niin sanotusta […]

Puheeni Rantaväylän tunnelin suunnittelumäärärahan poistamisesta 15.11.2010.


Tulot: Kaupunki on saamassa Ranta-Tampellan kaavoituksesta noin 60 miljoonaa euroa tuloja Kulut: Kaupungin kustannuksiksi taas olisi jäämässä noin sata miljoonaa euroa AAMULEHTI KYSYI VALTUUTETUILTA: PITÄISIKÖ VALTUUSTON PÄÄTTÄÄ TUNNELISTA UUDELLEEN? 37 VASTASI KYLLÄ: Kd: Leena Rauhala, Marco Roth, Satu Sipilä. Kesk: Timo Hanhilahti. Kok: Erkki Axen, Antti Hervonen, Antti Ivanoff, Leena […]

Enemmistö valtuustosta käsittelisi tunnelin uusiksi: Uutinen Aamulehdessä 28.9.2010Turpeen tuotantoa ei saa lisätä Pirkanmaan liiton ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa on Parkanon suunnalla huomattavia aluevarauksia turvetuotannolle. Kirjoittajan mukaan maakunnan ojittamattomat suot tulee säilyttää eikä turpeen ottoa niiltä tule sallia. Pirkanmaan soista ainoastaan neljä prosenttia on säilynyt luonnontilaisina. Turpeen tuottajat käyvät veronmaksajan kukkarolla. Turpeen vuosittaisten tukien määrä on lähelle 100 miljoonaa euroa. […]

Turpeen tuotantoa ei saa lisätä. Kirjoitukseni Aamulehdessä 1.9.2010


Pyynikin uimarannan kehittäminen huippu-uimarannaksi Suomessa on tunnettuja uimarantoja, esimerkkinä Yyteri, Kalajoki tai Helsingin Pihlajasaari. Nämä houkuttelevat matkailijoita kesäisin kauempaakin. Tampereen uimarannoista Pyynikin uimaranta on paras. Ehdotan uimarannan kehittämistä niin, että Pyynikistä muodostuu kansallisesti tunnettu vetovoimainen uimaranta. Pyynikillä on jo aluetta tunnetuksi tekeviä kohteita, jotka tuovat synergiaetuja: kesäteatteri, luonnonsuojelualue, näkötorni, tenniskeskus […]

Valtuustoaloitteeni Pyynikin uimarannan kehittämisestä huippu-uimarannaksi


Jutta Högmander Aamulehti Koukkuniemen juhlasalin keskustelutilaisuuteen oli pakkautunut illalla yksimielinen joukko omaisia ja henkilökuntaa. – Tämä on hätähuuto. Olemme menneet alle minimimiehityksen ja alle kolmen päivän sairaslomiin ei ole tullut sijaisia. Tarvitsemme nyt konkreettisia tekoja, emme visioita tulevaisuudesta, Koukkuniemen perushoitaja Eija-Liisa Rinne vetosi aplodien siivittämänä. – Käyn neljänä päivänä viikossa […]

”Tämä on hätähuuto”: Uutinen Aamulehdessä 25.5.2010Mies, joka kirjoitti mielipiteen ja joutui sen takia oikeuteen Pekka Kymäläinen Aamulehti Ylöjärveläinen Heikki Siikaniva, 60, on ehkä ainoa lautamies, joka on ihan oikeudessa todettu soveliaaksi toimimaan käräjäoikeuden maallikkotuomarina. Hänen mielipidekirjoituksensa julkaistiin Aamulehdessä 18.5.2009. Siikaniva pohdiskeli, ovatko oikeuksien tuomiot tasapuolisia eri puolilla Suomea. Hän oli myös sitä mieltä, että rikoksien […]

Näin mielipidekijoitukset vaikuttavat: Uutinen Aamulehdessä 3.5.2010.


Puhe liittyy nyt (vasta) käsiteltävänä olleeseen vasemmistoliiton aloitteeseen vuodelta 2007. Siinä haluttiin parantaa Tampereella hoitajille maksettavaa palkkaa rekrytointiongelmien vuoksi. Arvoisa puheenjohtaja! Palkkaa on monenlaista. On peruspalkkaa, säännöllisen työajan ansiota ja kokonaisansiota. Peruspalkka on nimensä mukaista. Kokonaisansioon on laskettu mukaan kaikki työntekijän saamat lisät. Myös haittalisät, jotka tulevat epämukavasta työajasta, esimerkiksi […]

Puheeni hoitajien palkkauksesta valtuustossa 24.3.2010


Raskaana olevien sijaisten työsuhteita katkaistaan edelleen laittomasti. ”Laki miesten ja naisten tasa-arvosta” kieltää tämän selkeästi. Tässä laissa on jopa käännetty todistustaakka. Työnantajan täytyy todistaa, ettei syrjintää sukupuolen vuoksi ole tapahtunut! Omalla työnantajallani tiedän tällaisia tapauksia neljä. Kaikki ovat eri esimiesten (naisten) tekemiä. Joten kyseessä taitaakin olla ”maan tapa”. Nämä ovat […]

Raskaana olevien sijaisten työsuhteita katkaistaan edelleen laittomasti. Kirjoitukseni Aamulehdessä 27.12.2009Pirkanmaan vihreä maakuntavaltuustoryhmä jätti aloitteen maakuntavaltuuston kokouksessa 28.10.2009: Pirkanmaan Vihreä maakuntavaltuustoryhmä esittää aloitteenaan, että Pirkanmaan liiton 1. vaihemaakuntakaavassa ei varata uusia soita turvetuotannolle. Kaava on ristiriidassa Pirkanmaan maakuntasuunnitelman hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteen kanssa, johon Pirkanmaan liitto on sitoutunut. Lisäksi esimerkiksi Tampereen Sähkölaitos on juuri vähentänyt reilusti turpeen käyttöä polttoaineena. Tämä merkittävän alueellisen […]

Vihreät ovat uusien turvesoiden avausta vastaan


Arvoisa puheenjohtaja! Avoimuuden ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen politiikassa ovat kuuluneet vihreitten tavoitteisiin. Kansalaisten kuuleminen kerran neljässä vuodessa ei riitä. Tulee olla mahdollisuus vuorovaikutukseen äänestäjien kanssa myös vaalien välillä. Nykyaikainen demokratia pitääkin sisällään vaalien kautta toteutuvan edustuksellisen politiikan. Lisäksi tulee olla mahdollisuus tarvittaessa kansanäänestyksiin ja kansalaisaloitteisiin. Jotkut väittävät, että äänestys olisi […]

Puheeni tunneliäänestyksestä valtuustossa 21.10.2009