Puheeni tunneliäänestyksestä valtuustossa 21.10.2009


Arvoisa puheenjohtaja!

Avoimuuden ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen politiikassa ovat kuuluneet vihreitten tavoitteisiin. Kansalaisten kuuleminen kerran neljässä vuodessa ei riitä. Tulee olla mahdollisuus vuorovaikutukseen äänestäjien kanssa myös vaalien välillä.

Nykyaikainen demokratia pitääkin sisällään vaalien kautta toteutuvan edustuksellisen politiikan. Lisäksi tulee olla mahdollisuus tarvittaessa kansanäänestyksiin ja kansalaisaloitteisiin.

Jotkut väittävät, että äänestys olisi myöhässä. Mielestäni näin ei ole. Ympäristön vaikutusten arviointia ollaan vasta tekemässä. Vasta siinä saamme puolueettoman selvityksen eri vaihtoehdoista.

Viime vaaleissa äänestäjät tiedustelivat ehdokkailta heidän asennettaan tunnelin rakentamiseen. Varmastikin moni äänesti saamansa vastauksen mukaan. Mutta ehkäpä tästä johtuen tunneliäänestys oli viimeisiä edellisen valtuuston päätöksiä. Ilmapiiri oli muuttumassa enemmän tunnelivastaiseksi, joten edellinen valtuusto halusi varmistaa päätöksen läpimenon.

Meillä ei ole käsitystä mahdollisen äänestyksen lopputuloksesta. Tai ainakaan minulla ei ole. Mutta melkein 9000 ääntä kansanäänestyksen puolesta osoittaa, että kansanäänestykselle on perusteet.

Millaiset asiat ovat sitten kansanäänestykseen soveliaita? Tähän minulla ei ole selkeää vastausta. Tunneli kuitenkin soveltuu äänestyksen kohteeksi kalleutensa vuoksi. Äänestäjäthän sen omalta osaltaan maksavat. Tunnelille on olemassa myös vaihtoehtoja. Tärkeimmät ovat mielestäni Onkilahden lyhyt tunneli ja kansivaihtoehto. Villinä visiona esitän rantatien jättämistä silleen ja sen sijaan katuraitiotien suunnittelun pikaista aloittamista todellisena tulevaisuuden vaihtoehtona autoilun suosimisen sijaan.

Demokratia vaatii jatkuvaa keskustelua ja huolenpitoa. Ja demokratiasta pitää myös maksaa. Tunnelin hintaan verrattuna äänestyskulut eivät maksa mitään.