Aloitteeni päihdetyön parantamisesta


Aloitteen käsittely on edelleen kesken. Se tullee valtuustokäsittelyyn marraskuussa 2012.

—————————————————————————————————

Aloite etsivän päihdetyön parantamisesta ja alkoholistien hoitoon pääsyn nopeuttamisesta

Päihteiden väärinkäyttäjien kokoontuminen Tampereen keskustan tietyille alueille on herättänyt turvattomuuden tunnetta osassa kaupunkilaisia. Esimerkkinä paikoista mainittakoon Keskustorin kioskin ympäristö ja Kuninkaankatu.

Päihteiden väärinkäyttöön kytkeytyy usein asunnottomuus ja syrjäytyminen yhteiskunnan palveluista. Viinikanlahden ensisuojan lopetettua toimintansa päihteidenkäyttäjien asuntolapalvelut siirtyivät Hervantaan. Päiväkeskustoimintaa tarjoaa vain evankelisluterilaisen kirkon ”Musta lammas”.  Palvelujen katoaminen keskustasta voi lisätä oleskelua julkisilla paikoilla ja häiriökäyttäytymisen lisääntymistä.

Päihteidenkäyttäjien tavoittamiseksi ja hoitoon avustamiseksi ehdotamme etsivän päihdetyön toteuttamista aikuisväestölle. Samalla voidaan tutkia asunnottomien todellinen määrä ja olennaisimmat ongelmat, jotta niihin voidaan etsiä ratkaisuja. Palkkaukseen tarvitaan noin 100000€/vuosi.

Katkaisuhoitoon ja jatkohoitoon pääsyn todelliset jonotusajat tulee selvittää ja toimia niiden poistamiseksi. Kahden viikon odotus hoitoon pääsemiseksi on liikaa, ja todennäköisesti aiheuttaa uudelleen ”ratkeamisen” päihteiden käyttöön, vaikka hoitomyönteisyys tuolla hetkellä olisikin olemassa.

13.2.2012 Tampereella

Petri Siuro ja muu Vihreä valtuustoryhmä