Raskaana olevien sijaisten työsuhteita katkaistaan edelleen laittomasti. Kirjoitukseni Aamulehdessä 27.12.2009


Raskaana olevien sijaisten työsuhteita katkaistaan edelleen laittomasti. ”Laki miesten ja naisten tasa-arvosta” kieltää tämän selkeästi. Tässä laissa on jopa käännetty todistustaakka. Työnantajan täytyy todistaa, ettei syrjintää sukupuolen vuoksi ole tapahtunut! Omalla työnantajallani tiedän tällaisia tapauksia neljä. Kaikki ovat eri esimiesten (naisten) tekemiä. Joten kyseessä taitaakin olla ”maan tapa”.

Nämä ovat törkeimpiä asioita, mihin olen luottamusmiesaikani kuluessa törmännyt. Ei ihme, ettei luottamusmiestoimintaan yleensä ole ruuhkaa. Luottamusmies saattaa joutua toimimaan omaa esimiestään vastaan. Asioiden käsittely tarvittaessa raastuvanoikeudessa takaa, ettei henkilökohtaista palkanlisää tarvitse odottaa. Onneksi irtisanomissuoja on kuitenkin olemassa.

Olen kuullut myös luottamusmiehistä, jotka ovat ns. ”kuntaan päin kallellaan”. Kyse on joko tietämättömyydestä tai innon puutteesta. Työnantaja voi tehdä pienenkin asian selvittämisen mahdollisimman hankalaksi. Eivätkä kaikki kestä puun ja kuoren välissä olemista. Tällöin innostuksen hiipuessa, tulisi luottamusmiehen tajuta luopua asemastaan. Luottamusmiehellä täytyy olla kyky työntekijän etujen puolustamiseen.

Henkilöstön hyvän saatavuuden edellytyksenä on hyvä työnantajamaine. Siksi onkin ihmeellistä, että ”työntekijämme ovat tärkein voimavaramme” näkyy monesti vain vuosijulkaisussa. Käytännössä tilanne voi olla toinen. Luovuus kukkii sopimusten vastaisessa toiminnassa. Työntekijän edellytetään esimerkiksi tulevan vapaalta käymään töissä, sijaisten lomat saatetaan ”polttaa” katkaisemalla välillä työsopimus ja sopimusten vastaisesti voidaan edellyttää päivystämistä vapaapäivänä. Tampereen naapurikunnassa taasen ”vakiintunut käytäntö” voi tarkoittaa työntekijän palkkapussin pienentymistä korvattaessa ylitöitä tunti tunnista.

Jos tiedon saantia luottamusmiehelle ei voi estää, niin ainakin sitä voidaan hidastaa ja vetkuttaa. Pyytäessäni työnantajaltani juuri sijaisten palvelustodistuksia, sain vastauksen, ettei niitä ainakaan juuri nyt anneta. Syytä ei kerrottu. Työnantajan on ne kuitenkin pakko luovuttaa.

Esimiehet pyrkivät perinteisesti hoitamaan ristiriitatilanteet kahden kesken. Esimies vakuuttaa koko auktoriteetillaan sijaiselle: ”Näin meillä on aina tehty!”. Harva tietää riittävästi sopimuksista voidakseen olla perustellusti eri mieltä. Eikä sijainen ymmärrettävästi välttämättä uskalla väittää vastaan. Edellinen lama ei ole kaukana. Silloin sijaisen oli tehtävä kuten työnantajalle sopii. Muutoin seuraavan pestin saaminen saattoi venyä kauaskin. Jos työntekijä on vaikka erehdytetty ottamaan toimi vastaan raskauden vuoksi vasta vanhempainvapaiden jälkeen, työnantaja väittää kyseessä olevan kahden tasavertaisen toimijan välinen sopimus. Yleinen elämänkokemus kuitenkin kertoo kyseessä olevan heikomman, eli työntekijän, hyväksikäytön.

Avoimuus on mahdollisuus muuttaa asioita parempaan suuntaan. Asiat on ensin tiedostettava. Sen jälkeen niitä voidaan muuttaa. Ammattiyhdistysliikkeellä ja luottamusmiehillä on työntekijöiden etuja valvottamana tulevaisuudessakin. Työntekijöiden tulee osata ja uskaltaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen. Luottamusmies valvoo kaikkien ammattiyhdistysliikkeeseen kuuluvien etuja. ”Loimaan kassa” ei auta ristiriitatilanteissa.

Petri Siuro

Sairaanhoidon palvelualueen luottamusmies, TAYS