Vuorovaikutus ei toimi isoissa hankkeissa: Kirjoitukseni Aamulehdessä 4.3.2011


Matti Höyssän kirjoituksessa (AL 28.2.) nostettiin esiin kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin liittyvä ongelma. Asukkaita ei ole kuultu eikä tiedotettu keskuspuhdistamon suunnitelmista.

Menettelytapa on valitettavan yleinen. Monissa tapauksissa vastakkainasettelu voitaisiin välttää neuvottelemalla ja avoimella tiedottamisella. Vuorovaikutuksessa asioihin voisi löytyä toimivampia ratkaisuja.

Mikäli osalliset olisi otettu mukaan aitoon vuorovaikutukseen, Rantaväylän tunnelin jälkeenpäin paljastuneet ongelmat olisivat ilmeisesti tulleet esille jo valmistelun alkuvaiheessa. Nyt arvovallan menettämiseen liittyvät pelot estävät asian järkevää ratkaisemista.

Pispalan asemakaavojen osalta virkamiehet ovat esittämässä osallisryhmän lakkauttamista. Vaikka virkamiehet eivät olisi tyytyväisiä asukkaiden mielipiteisiin, tai ovat kykenemättömiä järjestämään kokouksia ja laatimaan muistioita, ratkaisu ei voi olla nyt esitetty. Ehdotus edustaa sellaista ajattelua ja aikaa, josta pitää nopeasti päästä pois.

Lähtökohdan tulisi olla selvä: kaupungin virkamiesten tehtävä on palvella asukkaita eikä suinkaan päinvastoin.

Petri Siuro

kaupunginvaltuutettu (vihr)