tunneli


Tunneli. Tampereella on viime vuosina keskitytty kalliin ja liikenteellisesti tarpeettoman Rantaväylän tunnelin suunnitteluun. Sen on arvioitu maksavan vähintään 200 miljoonaa euroa julkisia varoja. Lisäksi tulevat kymmenkertaistuvat käyttökulut. Hanke on järjetön. Seuraavalla vaalikaudella on tehtävä isoja liikennepoliittisia linjauksia. Tarvitsemme satsauksia raideliikenteeseen nykyisen tiestön ylläpidon lisäksi. Polttoaineiden hinnannousu ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttävät […]

Tunnelirahat pantava raideliikenteeseen. Kirjoitukseni Aamulehdessä 8.4.2011.


Arvoisa puheenjohtaja! Avoimuuden ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen politiikassa ovat kuuluneet vihreitten tavoitteisiin. Kansalaisten kuuleminen kerran neljässä vuodessa ei riitä. Tulee olla mahdollisuus vuorovaikutukseen äänestäjien kanssa myös vaalien välillä. Nykyaikainen demokratia pitääkin sisällään vaalien kautta toteutuvan edustuksellisen politiikan. Lisäksi tulee olla mahdollisuus tarvittaessa kansanäänestyksiin ja kansalaisaloitteisiin. Jotkut väittävät, että äänestys olisi […]

Puheeni tunneliäänestyksestä valtuustossa 21.10.2009