Vihreät ovat uusien turvesoiden avausta vastaan


Pirkanmaan vihreä maakuntavaltuustoryhmä jätti aloitteen maakuntavaltuuston kokouksessa 28.10.2009:

Pirkanmaan Vihreä maakuntavaltuustoryhmä esittää aloitteenaan, että Pirkanmaan liiton 1. vaihemaakuntakaavassa ei varata uusia soita turvetuotannolle. Kaava on ristiriidassa Pirkanmaan maakuntasuunnitelman hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteen kanssa, johon Pirkanmaan liitto on sitoutunut. Lisäksi esimerkiksi Tampereen Sähkölaitos on juuri vähentänyt reilusti turpeen käyttöä polttoaineena. Tämä merkittävän alueellisen toimijan päätös kertoo turpeen kalleudesta energianlähteenä.

Turvetuotannon toisena tärkeänä haittana ovat mittavat ympäristövaikutukset, joista esimerkiksi Parkanon seudulla ollaan laajasti huolissaan. Turvesoiden kuivatus aiheuttaa rehevöittäviä päästöjä vesistöihin ja pilaa huomattavasti niiden virkistyskäyttöarvoa. Nähdäksemme jäljellä olevat vesistöt ja suot ansaitsevat jäädä ennalleen kalastajien, sienestäjien, marjastajien ja metsästäjien iloksi.

Vaihtoehdoksi turvetuotannon lisäämiselle Pirkanmaan Vihreä maakuntavaltuustoryhmä esittää, että Pirkanmaan liitto selvittää laajasti mahdollisuudet aloittaa ja tukea pienimuotoisen hajautettuun energiantuotantojärjestelmään perustuvan pääosin uusiutuvan energiantuotannon käynnistämistä Pirkanmaalla. Uusiutuviin energialähteisiin liittyvä yritystoiminta työllistää 2-5 kertaa paremmin kuin yritystoiminta joka tukeutuu fossiilisiin polttoaineisiin. Tällainen uusiutuviin energialähteisiin liittyvä hanke saattaisi olla se uusia innovaatioita ja yrittäjyyttä Pirkanmaalle tuova moottori, jollaista kaikki varmasti toivovat.

Aloitteemme on hyvin sopusoinnussa valtakunnallisen ilmastostrategian kanssa. Samalla se saattaisi nostaa Pirkanmaan kärkimaakunnaksi ilmaston suojelun saralla ja luoda uutta työtä pienimuotoisen energiantuotannon parissa. Tällainen jaettu yrittäjyys olisi omiaan luomaan maaseudulle uusia elämisen mahdollisuuksia entisten kaventuessa. Turvetuotanto luo työtä vain harvoille ja tuottaa voittoa lähinnä muutamalle yritykselle. Hajautetussa energiantuotannossa on mahdollista aloittaa toiminta hyvinkin pienellä pääomalla. Hajautetussa mallissa yksittäiset riskit jäävät pieniksi, mutta mahdollisia hyötyjiä on paljon.