Puheeni kaupunginvaltuustossa Tampereen ja valtion välisestä aiesopimuksesta 10.1.2011


Arvoisa puheenjohtaja!

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2011-2012 sisältää hyviä asioita. Tavoitteena on tukea Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaisuutta, yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kestävän kasvun periaatteiden toteutumista.

Haja-asutusta on tarkoitus maaseudulla vähentää. Haja-asutuksen ohjauksen yhteydessä täytyy kuitenkin muistaa, etteivät kaikki halua asua kaupungissa. Myös maaseudulla on voitava elää.

Joukkoliikennettä on syytä edistää tulevaisuudessakin. Seudullinen joukkoliikennelautakunta parantaa joukkoliikenteen edellytyksiä. Kaupunkiraitiotien 1. vaiheen suunnittelun alkaminen ja rakentamispäätös saa kiitosta erityisesti tulevaisuudessa väkiluvun lisääntymisen myötä.

Koska kyseessä on aiesopimus, niin näiden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista edistetään käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Rantaväylän tunnelista totean, että toivottavasti todetaan, etteivät resurssit siihen riitä. Sille rahalle olisi parempaakin käyttöä.