Kirjoituksia


Tampereen kaupunginvaltuusto käsittelee tänään budjettivaltuustossaan lapsen oikeutta saada päivähoitoa. En hyväksy päivähoito-oikeuden rajoittamista pakolla. Alla puheeni valtuustossa. —————– Subjektiivinen päivähoito-oikeus on lapsen oikeus. Säästöillä tämän poistoa ei voi perustella. Päivähoito on myös ennaltaehkäisevää toimintaa. Säästäminen voi kostautua myöhemmin. Kaikki perheet eivät ole samanlaisia. Jos haluamme parantaa perhetyötä, varhaiskasvatusta ja perusopetusta, […]

Päivähoito on lapsen oikeus


Suomi tarvitsee lain kuolinavusta, jota kutsutaan myös eutanasiaksi. Eutanasialla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan ihmisen elämän lopettamista hänen omasta vakaasta tahdostaan, kun hän katsoo lopun elämänsä olevan vain kärsimystä. Ihminen päättää tällöin omasta elämästään ja kuolemastaan. Olisiko itsemurha tuolloin ratkaisu? Ei. Ilman riittävää tietoa tehty yritys voi johtaa menehtymisen sijasta vammautumiseen. Terve […]

Tarvitsemme lain eutanasiasta


Missä on lähin terveyskeskus tai mielenterveystoimisto, ja pääseekö niihin nopeasti? Riittävätkö kuntien rahat? Yksityistetäänkö sosiaali- ja terveyspalveluita lisää? Sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestämislaissa on pohjimmiltaan kyse tästä. Pieleen mennyt sote-laki tarkoitti toimintojen keskittämistä ja haja-asutusalueiden palvelujen lopettamista. Organisaation kehittäminen oli painopisteenä, eikä potilaan näkökulmasta ole juuri keskusteltu. Taka-ajatuksena oli palvelujen yksityistämisen […]

Kansalaisten tarpeet sote-uudistuksen lähtökohdaksi
Raitiotie kannattaa linjata Pispalanvaltatien kautta. Kuitenkin niin, että linjaus menee Pohjanmaantien kautta Tampereen ostamalle Metsä-Boardin tontille Lielahteen. Linjaus on edullisempi, koska se tarvitsee vain yhden alikulun Paasikiventien kohdalla. Rautatien alikulku on tuossa jo valmiiksi. Lielahden sellutehtaan tontin ostaminen muutti linjaustarpeen suunnittelun myöhäisessä vaiheessa. Aikaisemmin parhaimmat vaihtoehdot olivat Pispala tai Paasikiventie. […]

Raitiotie Pispalaan ja Paasikiventielle kompromissina


Aloitteen käsittely on edelleen kesken. Se tullee valtuustokäsittelyyn marraskuussa 2012. ————————————————————————————————— Aloite etsivän päihdetyön parantamisesta ja alkoholistien hoitoon pääsyn nopeuttamisesta Päihteiden väärinkäyttäjien kokoontuminen Tampereen keskustan tietyille alueille on herättänyt turvattomuuden tunnetta osassa kaupunkilaisia. Esimerkkinä paikoista mainittakoon Keskustorin kioskin ympäristö ja Kuninkaankatu. Päihteiden väärinkäyttöön kytkeytyy usein asunnottomuus ja syrjäytyminen yhteiskunnan palveluista. […]

Aloitteeni päihdetyön parantamisestaArvoisa puheenjohtaja! Tampereen kaupunkiseudun kasvu tarkoittaa lisää ihmisiä, suurempaa energiankulutusta ja sitä kautta kasvihuonekaasujen määrän kasvua. Joukkoliikenteen suosimisella on mahdollista pienentää kasvihuonekaasujen määrää. Raitiotien hankkimispäätöstä ja nopeaa aloitusta tulee edistää. Raitiotie tulee lisäämään houkuttelevaisuutensa vuoksi joukkoliikenteen käyttöastetta. Näin on tapahtunut muissa kaupungeissa. Tulevaisuudessa uusien asuinalueiden läpi tulisi suunnitella ensin raitiotie, […]

Puheeni kaupunginvaltuustossa kestävän energiankäytön ohjelmasta


Ehdotan Pirkanmaalla sijaitsevien Seitsemisen ja Helvetinjärvien kansallispuistojen laajentamista. Kyseiset puistot sijaitsevat kohtuullisen lähellä toisiaan. Puistojen välillä on erämaisia alueita, joissa on suhteellisen vähän asutusta. Nämä alueet ovat talousmetsiä, mutta siitä huolimatta pitäisi erityisesti valtion metsiä suojella näiden kansallispuistojen välillä. Nykyinen talousmetsäkäyttö ei estä metsien kehittymistä tulevaisuudessa vaikuttaviksi vanhoiksi metsiksi. Tulevaisuudessa (ja nykyäänkin) […]

Ehdotukseni kansallispuistojen laajentamisesta ympäristöministerille


Arvoisa puheenjohtaja! Säästöpäätösten tekeminen ei ole helppoa. Mieluimmin myöntäisin lisää rahaa johonkin hyvään tarkoitukseen, joka helpottaisi kuntalaisten elämää. Tällaisessa taloudellisessa tilanteessa Rantaväylän tunnelin rakentamispäätöksen tekoa ei tavallinen kansalainen voi käsittää. Tunnelirahoilla ei pelasteta tämän vuoden budjettia, koska niitä ei siinä paljon ole, mutta lähivuosina tunnelin hinta tulee olemaan yli 100M€ […]

Puheeni kaupunginvaltuustossa budjettisäästöistäArvoisa puheenjohtaja! Haluaisin kiinnittää vielä huomiota Tampereen aterian työntekijöiden asemaan. Työntekijöiden peruspalkka on yksityisellä puolella 100-200€ pienempi. Pienissä palkoissa tämä tuntuu paljon. Kunnallisella puolella alimmat palkat ovat noin 1600€ ja Palvelualojen ammattiliiton alimmat noin 1500€. Voidaan tietenkin spekuloida sillä, että yksityisen maksamat palkat vaihtelevat. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että niin […]

Puheeni Tampereen aterian yksityistämistä vastaan


Suora kansanvaali ei ole nyt mahdollinen pormestaria valittaessa. Demokratian toteutumisen kannalta tämä vaihtoehto olisi mielestäni kannattavin. Suoraa kansanvaalia odotellessa täytyy toimia valittavien vaihtoehtojen puitteissa. Varsinaisista valtuutetuista valitseminen vaalikaudeksi on ihan hyvä pormestarin valintatapa. Tällöin kansalaiset voivat arvioida pormestaria vaaleissa. Kuntalaiset tietävät mistä joukosta pormestari valitaan. Valtuuston ja kenties kaupungin ulkopuolelta […]

Puheeni pormestarin vaalitavasta


Arvoisa puheenjohtaja! Tunnelin kaavat nuijittiin läpi vähän aika sitten vain pienellä enemmistöllä. Demokratiassa yhdenkin äänen enemmistö riittää. Mutta tässä taloudellisessa tilanteessa pitäisi käyttää harkintaa. Joudummeko asettamaan investointeja tulevaisuudessa tärkeysjärjestykseen? Todennäköisesti näin on. Tunneli vai ratikka? Raitiotien myötä saamme toimivamman joukkoliikenteen, joka on selkeästi hyödyllistä kaupunkiseudun kasvavalle asukasmäärälle. Ratikka tuottaa myös […]

Rantaväylän tunnelin suunnitteluraha on poistettava. Puheeni valtuustossa
Kirjoitukseni yhdessä Erkki Axenin kanssa Aamulehdessä 9.10.2011: Rantaväylän tunnelista päätettäessä tulisi valtuutetuilla olla vapaat kädet äänestää. Näin ei kuitenkaan ole. Valtuutettuja on painostettu äänestämään puolueiden tahdon mukaan. 10. lokakuuta päätetään Rantaväylän tunnelin kaavasta, joka ohjaa tunnelirakentamista. Puoluekurittoman annetaan ymmärtää, että tulevaisuudessa ei tule arvokkaita luottamustehtäviä, tai luottamustehtäviä voidaan jopa vähentää. […]

Valtuutetuilla tulisi olla vapaat kädet. Kirjoitukseni Aamulehdessä


Pitämäni ryhmäpuheenvuoro ja muutosesitys turvekaavaan: Vaihemaakuntakaava on pitkä ja kallis prosessi. On tärkeää, että prosessi on riittävän monipuolinen ja ajantasainen sen osalta, mitä tietoa kaavassa hyödynnetään. Turpeen oton lisääminen on kirjattu jo vanhentuneeseen Pirkanmaan energiaohjelmaan vuodelta 2007. Tällä hetkellä turpeen käytön lisääminen ei tue päästövähennystavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Ilmastostrategioissa […]

Vihreät ehdottivat maakuntavaltuustossa kahden suoalueen poistamista turvekaavastaKirjoitukseni Tamperelaisessa: Pispalan harjun pohjoisrinteeseen Santalahteen ollaan suunnittelemassa massiivista kerrostaloaluetta, joka toteutuessaan pilaisi koko Pispalan miljöön. Kaavoitus herättää kysymyksiä. Santalahti on kuulunut osana Pispalaa valtioneuvoston määrittämiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Miksi Santalahti on haluttu rajata ulkopuolelle ja kenen toimesta? Pispalan muihin osiin ollaan laatimassa asemakaavoja, joiden tavoitteeksi on ilmoitettu kulttuuriympäristön […]

Pispalan näkymät aiotaan tuhota Santalahden massiivirakentamisella.


Valtuutetut Lasse Oksanen ja Hannu Soro tulkitsevat (23.4.) mielipidekirjoituksessaan 8.4. ilmestynyttä kirjoitusta tarkoituksenhakuisesti. Avoimesti tunnelia vastustava Siuro lähes nelinkertaisti äänimääränsä kunnallisvaaleista On ikävä, että tunnelimyönteiset näkemykset herätetään henkiin aina vasta vaalien jälkeen. Jos Tampereen valtuusto olisi hyväksynyt kansanäänestyksen Rantaväylän tunnelista, se olisi järjestetty nyt eduskuntavaalien yhteydessä. Tunnelin puolesta aikaisemmin äänestäneet […]

Tunnelin vastustus näkyi äänimäärässä. Kirjoitukseni Aamulehdessä 28.4.2011.


Tunneli. Tampereella on viime vuosina keskitytty kalliin ja liikenteellisesti tarpeettoman Rantaväylän tunnelin suunnitteluun. Sen on arvioitu maksavan vähintään 200 miljoonaa euroa julkisia varoja. Lisäksi tulevat kymmenkertaistuvat käyttökulut. Hanke on järjetön. Seuraavalla vaalikaudella on tehtävä isoja liikennepoliittisia linjauksia. Tarvitsemme satsauksia raideliikenteeseen nykyisen tiestön ylläpidon lisäksi. Polttoaineiden hinnannousu ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttävät […]

Tunnelirahat pantava raideliikenteeseen. Kirjoitukseni Aamulehdessä 8.4.2011.Seppo Lamminen toi mielipidekirjoituksessaan (AL 24.3.) esiin henkilöjunaliikenteen kehittämisen tarpeen Tampere–Haapamäki välisellä rataosuudella. Esitys, että reitin varrella tulisi olla seisakkeet keskimäärin 14 kilometrin välein, on ehdottoman kannatettava. Meillä on olemassa oleva rataverkko, jonka käyttö on sekä taloudellisesti että ekologisesti kannattavaa. Radan varteen on jo sen rakentamisen ajoista muodostunut asutusta, jota […]

Radanvarsia ei saa päästää näivettymään. Kirjoitukseni Aamulehdessä 27.3.2011.


Kunnan palvelujen yksityistäminen on Pauli Kiurun (AL 9.3.) tavoitteena. Yksityisen tuottajan kuoriessa kermat päältä on kokonaisvastuu palvelujen tuottamisesta yhä kunnalla. Terveydenhuollossa on selvästi nähtävissä, miten yksityistämisen logiikka toimii. Ensin tarjotaan palvelua alihintaan pari vuotta. Tämä on mahdollista yhtiön ollessa riittävän suuri, usein ylikansallinen. Jos kunnalla ei ole omaa tuotantoa enää […]

Yksityistäminen kuorii kermat palvelujen päältä. Kirjoitukseni Aamulehdessä 12.3.2011