turvesuo


Pirkanmaan vihreä maakuntavaltuustoryhmä jätti aloitteen maakuntavaltuuston kokouksessa 28.10.2009: Pirkanmaan Vihreä maakuntavaltuustoryhmä esittää aloitteenaan, että Pirkanmaan liiton 1. vaihemaakuntakaavassa ei varata uusia soita turvetuotannolle. Kaava on ristiriidassa Pirkanmaan maakuntasuunnitelman hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteen kanssa, johon Pirkanmaan liitto on sitoutunut. Lisäksi esimerkiksi Tampereen Sähkölaitos on juuri vähentänyt reilusti turpeen käyttöä polttoaineena. Tämä merkittävän alueellisen […]

Vihreät ovat uusien turvesoiden avausta vastaan