Puheeni Tampereen aterian yksityistämistä vastaan


Arvoisa puheenjohtaja!

Haluaisin kiinnittää vielä huomiota Tampereen aterian työntekijöiden asemaan. Työntekijöiden peruspalkka on yksityisellä puolella 100-200€ pienempi. Pienissä palkoissa tämä tuntuu paljon. Kunnallisella puolella alimmat palkat ovat noin 1600€ ja Palvelualojen ammattiliiton alimmat noin 1500€. Voidaan tietenkin spekuloida sillä, että yksityisen maksamat palkat vaihtelevat. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että niin sanotuissa suorittavissa matalan palkkauksen työtehtävissä ylimääräistä palkkaa ei yleensä makseta.

Liikkeenluovutuksessa yleensä sovitaan, että samat edut henkilöstöllä jatkuvat sopimuskauden loppuun. Tällä hetkellä sopimuskausi tulisi jatkumaan kaksi vuotta tästä eteenpäin. Uusiin vakituisiin työntekijöihin ja sijaisiin voidaan heti soveltaa uutta huonompaa sopimusta. Vaikka palkkoja ei suoranaisesti alennettaisikaan, niin palkkakehitys tulee pysähtymään paikalleen pitkiksi ajoiksi.

Yksityisessä sopimuksessa ovat myös huonommat vuosilomaedut. Palkan lisäksi työntekijät arvostavat nykyisin entistä enemmän vapaa-aikaa. Lisäksi ikääntyneiden työntekijöiden eläke-edut pienenevät.

Henkilöstöravintoloiden yksityistäminen antaa huonon kuvan Tampereen kaupungin henkilöstöpolitiikasta.