Päivittäiset arkistot: 22.10.2009


Arvoisa puheenjohtaja! Avoimuuden ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen politiikassa ovat kuuluneet vihreitten tavoitteisiin. Kansalaisten kuuleminen kerran neljässä vuodessa ei riitä. Tulee olla mahdollisuus vuorovaikutukseen äänestäjien kanssa myös vaalien välillä. Nykyaikainen demokratia pitääkin sisällään vaalien kautta toteutuvan edustuksellisen politiikan. Lisäksi tulee olla mahdollisuus tarvittaessa kansanäänestyksiin ja kansalaisaloitteisiin. Jotkut väittävät, että äänestys olisi […]

Puheeni tunneliäänestyksestä valtuustossa 21.10.2009