Puheeni kaupunginvaltuustossa kestävän energiankäytön ohjelmasta


Arvoisa puheenjohtaja!

Tampereen kaupunkiseudun kasvu tarkoittaa lisää ihmisiä, suurempaa energiankulutusta ja sitä kautta kasvihuonekaasujen määrän kasvua.

Joukkoliikenteen suosimisella on mahdollista pienentää kasvihuonekaasujen määrää. Raitiotien hankkimispäätöstä ja nopeaa aloitusta tulee edistää. Raitiotie tulee lisäämään houkuttelevaisuutensa vuoksi joukkoliikenteen käyttöastetta. Näin on tapahtunut muissa kaupungeissa. Tulevaisuudessa uusien asuinalueiden läpi tulisi suunnitella ensin raitiotie, eikä toisinpäin. Raitiotie tarkoittaa myös lisätuloja kaupungille maan arvon kohotessa pysäkkien läheisyydessä.

TKL saa joulukuussa käyttöönsä ensimmäiset kaksi hybridibussia. Hybridibussi tarkoittaa dieselbussia, jossa on myös akusto ja sähkömoottorit. Bussi lähtee pysäkiltä äänettömästi ja saasteettomasti sähkömoottorilla. Jarrutuksessa energiaa säilötään sähkömoottorien avulla takaisin akustoon. Tulevaisuudessa hybridibussien määrää tuleekin lisätä, kunhan saamme ensin käyttökokemuksia bussien toiminnasta myös talvisaikaan. Hybridit ovat kyllä toimineet hyvin vastaavanlaisissa ilmasto-olosuhteissa, kuin missä Tampere sijaitsee. Joukkoliikennelautakunta voi halutessaan vaikuttaa asiaan bussiliikenteen kilpailutussopimusten uusinnassa palkitsemalla ympäristöystävällisiä liikenneyrittäjiä lisäpisteillä tai asettamalla hybridin kilpailun ehdoksi.

Biodieselin käyttöönotto bussiliikenteessä on yksi vaihtoehto. Biodiesel sopii suoraan busseihin ilman mitään teknisiä muutoksia. Tämä maksaisi TKL:n tapauksessa noin 90 000€ vuodessa. Onko tämä paljon vai vähän on tahtokysymys. Maakaasu ja biokaasuautot muodostaisivat vähäsaasteisen vaihtoehdon, vaikka maakaasu onkin fossiilinen polttoaine. Maakaasun tankkauspaikkoja on tulossa Tampereelle lisää, mikä tekee asiasta ajankohtaisen. Tähän asti tankkauspaikkoja on ollut vain yksi, mikä muodostaa pienen riskin jos pumppukalusto vaikka vikaantuisi. Mielestäni kaasubussien hankkimista tulee ensi vuonna vakavasti harkita.

Yksityisautoilun suosiminen toimii tämän kestävän energiankäytön ohjelmaa vastaan. Toivottavasti seuraava valtuusto asettaakin Rantaväylän tunnelisuunnitelmat oikeaan arvoonsa ja paikkaansa, polkemalla ne syvälle suohon!