Puheeni hoitajien palkkauksesta valtuustossa 24.3.2010


Puhe liittyy nyt (vasta) käsiteltävänä olleeseen vasemmistoliiton aloitteeseen vuodelta 2007. Siinä haluttiin parantaa Tampereella hoitajille maksettavaa palkkaa rekrytointiongelmien vuoksi.

Arvoisa puheenjohtaja!

Palkkaa on monenlaista. On peruspalkkaa, säännöllisen työajan ansiota ja kokonaisansiota. Peruspalkka on nimensä mukaista. Kokonaisansioon on laskettu mukaan kaikki työntekijän saamat lisät. Myös haittalisät, jotka tulevat epämukavasta työajasta, esimerkiksi yövuoroista. Mielestäni oikeudenmukaisinta olisi ollut verrata peruspalkkoja.

Vanhan kansanperinteen mukaan työtaistelun uhatessa työntekijäpuoli käyttää vertailukohtana peruspalkkojaan. Työnantajapuoli käyttää kokonaisansiota, jotta palkkaus näyttää mahdollisimman suurelta. Työtaistelusta ei nyt ole kysymys, mutta jotenkin tuntuu siltä, että onko tässä jatkettu vanhaa perinnettä?

Joka tapauksessa hoitajien palkkauksessa on olemassa selkeä ero sairaanhoitopiiriin verrattuna. Palkkaus ei ole ainoa vetovoimatekijä työpaikkaa valittaessa. Mutta on tunnustettava että Tampere maksaa huonompaa palkkaa sairaahoitopiiriin verrattuna, ja että tämä voi vaikuttaa työhön hakeutumiseen. Mielestäni tämä ero tulisi poistaa.