EI RANTAVÄYLÄN TUNNELIA!


Tampereella on viime vuosina keskitytty kalliin ja liikenteellisesti tarpeettoman Rantaväylän tunnelin suunnitteluun. Tunnelin on arvioitu maksavan noin 200 – 300 miljoonaa euroa julkisia varoja. Lisäksi tulevat vuotuiset vähintään 2 – 3 miljoonan euron käyttökulut.

Koska muun muassa alkuperäistä kustannusarviota, 140 miljoonaa, pidetään perusteettoman alhaisena, Tampereen ja valtion välisen rahoitussopimuksen laillisuus on parhaillaan arvioitavana Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kyselyjen mukaan suuri enemmistö kaupunkilaisista vastustaa tunnelia. Hanke on järjetön, ja siitä on luovuttava. Valtion liikennerahoitusta ei pidä käyttää yksittäisten rakennusliikkeiden asuinrakennuskohteiden rahoittamiseen.

Olen äänestänyt Rantaväylän tunnelia vastaan aina kun asiaa on käsitelty Tampereen kaupunginvaltuustossa.

Rantaväylän tunnelin hinnalla on mahdollista rakentaa Tampereelle toimiva ratikkalinjaus, joka toteutuessaan voi poistaa loputkin liikenteen hidastumiset Rantaväylältä. Kysymys on arvovalinnoista. On hyvä muistaa, että myös Pirkanmaan olemassa oleva tieverkosto kaipaa jatkuvaa kunnostusta.

VT 12:n muuttaminen Rantaväylän osalta nopeasta moottoritieväylästä useilla liittymillä varustetuksi hitaaksi kaupunkiväyläksi ei ole palvellut yleistä etua. Tunnelin rakentamista on esitetty ratkaisuksi nimenomaan näihin muuttamisen mukanaan tuomiin ruuhkiin. Ei voi olla tyhmempää tapaa perustella erittäin kalliin tunnelin rakentamista kuin tietoisesti luoda ongelma ja esittää sen ratkaisuksi kallista ja liikenteellisesti tarpeetonta rakennushanketta.

Näyttää siltä, ettei myöskään Santalahden uudessa kerrostalokaavasuunnitelmassa ole haluttu tuoda esiin sen liikenteellisiä vaikutuksia Rantaväylän liikenteeseen. Rantaväylän tunnelin liikenteen ruuhkaisuutta vähentävä vaikutus on huomattavasti pienempi kuin Santalahden kerrostalolähiön Rantaväylän ruuhkia lisäävä liikennemäärä.

VT 12:ta ei tule ruuhkauttaa Santalahden asemakaavoituksella, eikä valtionrahoitusta tule käyttää edellä esitetyn kaltaisista paikallisista suunnitteluvirheistä johtuvien ongelmien ratkaisuun.

Emme tarvitse Rantaväylän tunnelia.