Ehdotukseni kansallispuistojen laajentamisesta ympäristöministerille


Ehdotan Pirkanmaalla sijaitsevien Seitsemisen ja Helvetinjärvien
kansallispuistojen laajentamista. Kyseiset puistot sijaitsevat
kohtuullisen lähellä toisiaan. Puistojen välillä on erämaisia alueita,
joissa on suhteellisen vähän asutusta. Nämä alueet ovat talousmetsiä,
mutta siitä huolimatta pitäisi erityisesti valtion metsiä suojella
näiden kansallispuistojen välillä.

Nykyinen talousmetsäkäyttö ei estä metsien kehittymistä
tulevaisuudessa vaikuttaviksi vanhoiksi metsiksi. Tulevaisuudessa (ja
nykyäänkin) vanhoja metsiä tulee olemaan ainoastaan suojelualueilla.
Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen alueet muodostavat
hyvän pohjan erämaisen suojelualueen laajentamiselle.

Tulevaisuudessa uhkana voi olla alueen kesämökkiytyminen, joten
ehdotan, että valtio ryhtyy välittömästi toimiin Seitsemisen ja
Helvetinjärven kansallispuistojen välisen erämaa-alueen
suojelemiseksi.

Petri Siuro
Pirkanmaan maakuntavaltuutettu ja Tampereen kaupunginvaltuutettu (vihr.)