rantaväylän tunneli


Tunneli. Tampereella on viime vuosina keskitytty kalliin ja liikenteellisesti tarpeettoman Rantaväylän tunnelin suunnitteluun. Sen on arvioitu maksavan vähintään 200 miljoonaa euroa julkisia varoja. Lisäksi tulevat kymmenkertaistuvat käyttökulut. Hanke on järjetön. Seuraavalla vaalikaudella on tehtävä isoja liikennepoliittisia linjauksia. Tarvitsemme satsauksia raideliikenteeseen nykyisen tiestön ylläpidon lisäksi. Polttoaineiden hinnannousu ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttävät […]

Tunnelirahat pantava raideliikenteeseen. Kirjoitukseni Aamulehdessä 8.4.2011.