Tunnelirahat pantava raideliikenteeseen. Kirjoitukseni Aamulehdessä 8.4.2011.


Tunneli. Tampereella on viime vuosina keskitytty kalliin ja liikenteellisesti tarpeettoman Rantaväylän tunnelin suunnitteluun. Sen on arvioitu maksavan vähintään 200 miljoonaa euroa julkisia varoja. Lisäksi tulevat kymmenkertaistuvat käyttökulut. Hanke on järjetön.

Seuraavalla vaalikaudella on tehtävä isoja liikennepoliittisia linjauksia. Tarvitsemme satsauksia raideliikenteeseen nykyisen tiestön ylläpidon lisäksi. Polttoaineiden hinnannousu ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttävät raidejoukkoliikenteen kehittämistä.

Meidän täytyy nähdä Pirkanmaa kokonaisuutena. Tarvitsemme laajempaa näkemystä liikenteen ja liikkumisen sekä asumisen järjestämisessä. Pirkanmaan raideliikenne kaipaa kehittämistä niin, että lähijunista ja ratikoista tulee toimiva vaihtoehto asukkaiden jokapäiväiseen liikkumiseen.

Yksityisautoilua tukevan Rantaväylän tunnelin hinnalla on mahdollista rakentaa Tampereelle toimiva ratikkalinjaus. Kysymys on arvovalinnoista. On turha elätellä toivetta, että rahaa riittäisi sekä tunneliin että raideliikenteen kehittämiseen.

Valtatie 12:n muuttaminen Rantaväylän osalta nopeasta väylästä useilla liittymillä varustetuksi hitaaksi kaupunkiväyläksi ei ole palvellut yleistä etua. Tunnelin rakentamista on esitetty ratkaisuksi nimenomaan näihin ruuhkiin. Ei voi olla tyhmempää tapaa perustella erittäin kalliin tunnelin rakentamista kuin tietoisesti luoda ongelma ja esittää sen ratkaisuksi kallista ja liikenteellisesti tarpeetonta hanketta.

Näyttää siltä, ettei myöskään Santalahden uudessa kerrostalokaavasuunnitelmassa ole haluttu tuoda esiin sen vaikutuksia sen paremmin Rantaväylän liikenteeseen kuin Pispalan kannaksen raideväylän kehittämiseen. Rantaväylän tunnelin liikenteen ruuhkaisuutta vähentävä vaikutus on huomattavasti pienempi kuin Santalahden kerrostalolähiön ruuhkia lisäävä liikennemäärä.

VT 12:ta ei tule ruuhkauttaa Santalahden asemakaavoituksella, eikä valtion rahoitusta pidä käyttää paikallisista suunnitteluvirheistä johtuvien ongelmien ratkaisuun.

On otettava uusi linja päätöksenteossa ja nähtävä, että raideliikenne on vetovoimatekijä, jota kehittämällä on mahdollista edistää koko Pirkanmaan elinvoimaisuutta.

Petri Siuro

kaupunginvaltuutettu (vihr)

Tampere

Pirkanmaan raideliikenne kaipaa kehittämistä.