Valtuutetuilla tulisi olla vapaat kädet. Kirjoitukseni Aamulehdessä


Kirjoitukseni yhdessä Erkki Axenin kanssa Aamulehdessä 9.10.2011:

Rantaväylän tunnelista päätettäessä tulisi valtuutetuilla olla vapaat kädet äänestää. Näin ei kuitenkaan ole. Valtuutettuja on painostettu äänestämään puolueiden tahdon mukaan. 10. lokakuuta päätetään Rantaväylän tunnelin kaavasta, joka ohjaa tunnelirakentamista.

Puoluekurittoman annetaan ymmärtää, että tulevaisuudessa ei tule arvokkaita luottamustehtäviä, tai luottamustehtäviä voidaan jopa vähentää. Eteneminen puolueen hierarkiassa voi hidastua tai estyä.

Puoluekuri on demokratian vastaista. Poliittisen päätöksenteon tulee olla avointa. Jos puolue tekee pienessä piirissä kaikkia valtuutettuja velvoittavia päätöksiä, kaventaa se demokratiaa. Poliitikko on kuitenkin vastuussa äänestäjilleen. Ennen vaaleja luvatut asiat velvoittavat äänestyspäätöksiä tehdessä.

Äänestäjän vastuulla on tarkkailla valtuutettunsa sanassa pysymistä. Palautteen voi valtuutetulleen antaa viimeistään seuraavissa vaaleissa äänestämällä niitä, jotka pitävät lupauksensa.

Erkki Axen (kok)

Petri Siuro (vihr)