Päivittäiset arkistot: 21.8.2012


Arvoisa puheenjohtaja! Tampereen kaupunkiseudun kasvu tarkoittaa lisää ihmisiä, suurempaa energiankulutusta ja sitä kautta kasvihuonekaasujen määrän kasvua. Joukkoliikenteen suosimisella on mahdollista pienentää kasvihuonekaasujen määrää. Raitiotien hankkimispäätöstä ja nopeaa aloitusta tulee edistää. Raitiotie tulee lisäämään houkuttelevaisuutensa vuoksi joukkoliikenteen käyttöastetta. Näin on tapahtunut muissa kaupungeissa. Tulevaisuudessa uusien asuinalueiden läpi tulisi suunnitella ensin raitiotie, […]

Puheeni kaupunginvaltuustossa kestävän energiankäytön ohjelmasta