Radanvarsia ei saa päästää näivettymään. Kirjoitukseni Aamulehdessä 27.3.2011.


Seppo Lamminen toi mielipidekirjoituksessaan (AL 24.3.) esiin henkilöjunaliikenteen kehittämisen tarpeen Tampere–Haapamäki välisellä rataosuudella. Esitys, että reitin varrella tulisi olla seisakkeet keskimäärin 14 kilometrin välein, on ehdottoman kannatettava.

Meillä on olemassa oleva rataverkko, jonka käyttö on sekä taloudellisesti että ekologisesti kannattavaa. Radan varteen on jo sen rakentamisen ajoista muodostunut asutusta, jota ei ole syytä päästää näivettymään, pikemminkin päinvastoin.

Toinen olennainen parannuksen kohta on Tampere–Haapamäki välillä kulkevan kiskobussin vuorotiheyden lisääminen kaksinkertaiseksi nykyisestä kolmesta vuorosta suuntaansa. Aikataulut on sovitettava siten, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla asukkaiden liikkumisen tarpeita.

Lähijunaliikennettä kehittämällä meidän on mahdollista tukea koko Pirkanmaan elinvoimaisuutta. Tampereen pikaratikkahanke tukee osaltaan myös lähijunaliikennettä.

Kiskopohjaisesta joukkoliikenteestä on mahdollista kehittää Pirkanmaan vetovoimatekijä.

Petri Siuro

maakuntavaltuutettu, vihr.

Tampere