EI ELÄKEIÄN NOSTOLLE!


TYÖSSÄ JAKSAMISEEN PANOSTETTAVA – EI ELÄKEIÄN NOSTOLLE!

Viime aikoina on käyty kiivasta keskustelua eläkeiän nostosta. Työssä jaksamisen kanssa painiskelevien työntekijöiden näkökulmasta ajatus lisätyövuosista työuran loppuvaiheessa tuntuu painajaismaiselta. Miten voi edes ajatella korkeampaa eläkeikää kun nykyiseenkään ei tahdo jaksaa.

Tehy:n pääluottamusmiehenä olen havainnut, että työssä jaksaminen on iso ja laajeneva ongelma, johon on korkea aika paneutua vakavasti. Hyvä työ ja työympäristö edistävät työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

Erittäin suuri merkitys työntekijöiden jaksamiselle on työvoiman määrän oikealla mitoittamisella. Tarvitsemme lisää hoitavia käsiä ja aikaa paneutua ihmisten kohtaamiseen.

Tarvitsemme myös muun muassa työaikojen ja töiden uudelleenjärjestelyjä, ammattitaidon kehittämistä, työyhteisöjen toimivuuden sekä työympäristön, työolosuhteiden ja työsuhdeturvan parantamista.

Samat ongelmat kuin terveydenhoitoalalla on myös muilla aloilla. Työ on nykyään yhä useammalla alalla sekä henkisesti että fyysisesti rasittavaa, mistä johtuen työt tulevat helposti kotiinkin mukaan. Työstä on aina vaikeampi elpyä. Niin tärkeää kuin työ onkin, elämässä on oltava aikaa ja voimia myös muuhun. Se ”muu” eli yksityiselämä voimaannuttaa myös työssä jaksamiseen.

Tarvitsemme monenlaisia yksilölliset tarpeet huomioivia mahdollisuuksia, kuten yksilöllisiä työaikoja, mahdollisuutta jäädä osa-aika eläkkeelle, lähteä vuorotteluvapaalle ja esimerkiksi säästää pidempiä vapaita. Myös muun muassa ylitöiden teettämisen valvontaa on tehostettava.

Työnteon perusedellytykset ovat tässä: Työolot ja palkat kuntoon!